Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

1. Algemene informatie

De onderstaande algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden betreffen alleen aankopen gedaan op de website Imballoinlegno.it, in overeenstemming met de huidige wetgeving.

Het domein Imballoinlegno.it is het exclusieve eigendom van Nardi & Banti Imballaggi s.r.l., gevestigd in Via del Maggino 116/A, Chimenti, gemeente Altopascio (LU), BTW nummer 02129740466.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn geldig tussen Nardi en Bant Imballaggi srl, hierna te noemen “verkoper” en een natuurlijk of rechtspersoon, hierna te noemen “koper”, die goederen online koopt via Imballoinlegno.it.

2. Aanvaarding van de algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Voordat de koper de koop order aan de verkoper stuurt, dient de koper deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden zorgvuldig te lezen. Door het plaatsen van een order geeft de koper aan kennis te hebben genomen van de deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden en daarmee akkoord te gaan, in overeenstemming met art. 1341 en 1342 van de Italiaanse Burgerlijk Wetboek. Goedkeuring van de algemene leveringsvoorwaarden in verplicht om de order te bevestigen.

3. Sluiten van de overeenkomst

De overeenkomst tussen verkoper en koper wordt uitsluitend via het internet gesloten, wanneer de koper de website betreedt en de instructies volgt van Imballoinlegno.it en de overeenkomst om goederen van de verkoper te kopen formaliseert. Het verkoop contract wordt geacht het resultaat te zijn van de online bestelling door de koper die daarin de producten kiest en de manier van betalen en levering volgens de instructies op de website. De bedoelde overeenkomsten worden gesloten op het domicilie van de verkoper, in Chimenti, gemeente Altopascio (LU), via del Maggino 116/A alwaar de goederen worden geproduceerd.

4. Verplichtingen van de koper

De koper zal de prijs van gekochte goederen betalen binnen de tijd en manier aangegeven in deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden. De koper wordt geacht een afdruk te maken van deze verkoop en leveringsvoorwaarden.

5. Manieren van kopen

De koper bekijkt de goederen via afbeeldingen op de website van Imballoinlegno.it, die slechts bedoeld zijn voor algemene referentie. De koper geeft on-line aan: de kenmerken van de goederen die hij van plan is te kopen, de datum van facturatie, het verzendadres en de manieren van verzending en betaling.

Voor de order wordt afgerond, zal de koper een overzicht van zijn opgegeven gegevens ontvangen, in het bijzonder de gespecificeerde kosten van de goederen van de order, de totale kosten in het geval er meer dan 1 product is besteld en de betreffende verzendkosten.

De verkoper, na ontvangst van de order van de koper, zal een e-mail als bevestiging een overzicht sturen samen met een printbare afdruk van de bevestigingspagina van de website, met de data van de koper en van de order, de goederen, de kenmerken, de bezorgdatum, de plaats van levering aangegeven door de koper en de gekozen manier van betalen.

6. Prijzen

Alle prijzen moeten worden beschouwd als exclusief BTW en inclusief CONAI bijdragen, indien van toepassing.

De verzendkosten zijn niet in de verkoopprijs verwerkt maar worden berekend en opgegeven wanneer de order wordt bevestigd, voor de betaling wordt gedaan.

De verkoper houdt zich het recht voor de gepubliceerde prijzen op de website op elk moment te wijzigen en de koper dient die prijzen als geldig te beschouwen die de verkoper als bevestiging stuurt na ontvangst van de order.

De nieuw gepubliceerde prijzen vervangen de oude prijzen en maken die niet toepasbaar en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de goederen.

7. Wijze van betalen

De koper heeft de mogelijkheid om te betalen via bank overschrijving, PayPal, creditcard, Bitcoin, op het kantoor van de verkoper voor bedragen van maximaal € 499,99.

De verkoper kan een korting geven of toeslag berekenen afhankelijk van de gekozen manier van betalen..

De fabricage van de order en de daaropvolgende verzending zal slechts aanvangen na ontvangst van de betaling. De betaling zal als worden beschouwd als voorschot en na bezorging als finale kwijting.

8. Verzending & Bezorging

De verzendkosten worden automatisch berekend en zijn gebaseerd op de maten en gewicht van de goederen, het adres waar de goederen dienen te worden bezorgd (in Italië is de juiste provincie noodzakelijk) en de waarde van de bestelde goederen. Deze kosten warden aangegeven op de website voor u de order bevestigd. Het is belangrijk dat de koper het juiste volledige adres opgeeft voor bezorging. Indien het adres niet juist zou zijn en als gevolg hiervan extra kosten dienen te worden gemaakt, houdt Imballoinlegno.it de koper alleen en volledig aansprakelijk voor die extra kosten.

De verzendkosten worden automatisch berekend en zijn gebaseerd op de maat en gewicht van de goederen, het adres waarheen de goederen dienen te worden verzonden (in Italië de juiste provincie is noodzakelijk) en de waarde van de bestelde goederen. Deze kosten worden aangegeven op de website voor uw bevestiging van uw order. Het is van belang dat de klant het juiste volledige adres opgeeft (inclusief provincie, indien van toepassing) voor de verzending. Indien het adres niet correct is en als gevolg hiervan extra kosten dienen te worden gemaakt, gaat Imballainlegno.it ervan uit dat de klant volledige en enige verantwoordelijkheid heeft voor die extra kosten. De verzendkosten worden berekend aan de hand van een semi- deterministic logaritme, om de combinatie van diverse goederen in hetzelfde pakket te optimaliseren. Het is mogelijk dat verschillende kosten worden berekend voor dezelfde order op verschillende orderdata.

De verzendkosten zijn inclusief operationele kosten. Wij kunnen geen aparte orders in 1 zending combineren. Elke order zal zijn eigen aparte verzendkosten hebben.

Bezorging is alleen gegarandeerd bij de voordeur op de begane grond van het opgegeven adres en het bezorgpunt dient makkelijk bereikbaar te zijn voor de transportdienst. De transportdienst zal over het algemeen kort voor aankomst telefonisch contact opnemen. Voor orders op pallets met een gewicht van 50 kg of meer, vragen wij de transportdienst altijd een vrachtwagen met hydraulische lift te gebruiken.

Als u bijkomende transportdiensten nodig hebt bij de bezorging, dan moeten deze van tevoren worden aangevraagd en indien aanwezig, zullen de betreffende kosten apart worden opgegeven en gefactureerd en zijn

nooit een deel van de totale orderkosten.

De transportkosten zijn gebaseerd op de maten en gewichten van de bestelde producten en hierdoor verandert de verhouding tussen transportkosten en de kosten van de goederen.

Voor orders die in de Lagune van Venetië of op de kleine eilanden (anders dan Sardinië en Sicilië) moeten worden bezorgd, is er een verzendtoeslag. Als de order eenmaal is geplaatst vragen wij een prijsopgaaf bij de transportdienst en informeren de koper telefonisch van de bijkomende kosten. Als de koper ervoor kiest deze niet te accepteren kan hij de order annuleren zonder verdere kosten.

Alle orders kunnen worden afgehaald op het kantoor van de verkoper zonder verdere kosten. Het adres van het kantoor is

Nardi & Banti Imballaggi s.r.l.

Via del Maggino 116/A

Chimenti-Altopascio-Lucca

De koper kan de order ophalen van maandag tot vrijdag, van 8.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 18.00.

9. Facturen

Facturen worden alleen per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat door de koper is opgegeven bij het plaatsen van de order. Kopers kunnen hun facturen ook downloaden via “My Account” op de website Imballoinlegno.it.

10. Registratie op de website

Tijdens de order procedure heeft de koper de mogelijkheid om zich op de website Imballoinlegno.it te registreren. Gedurende het registratieproces kan de koper zijn Log-in en password kiezen welke noodzakelijk zijn om “My Account” op de website te kunnen openen. De voorgaand vermelde data zijn vertrouwelijk kunnen niet met derden worden gedeeld door de koper; de verkoper behoudt zich het recht voor de Log-in en Password te deactiveren in het geval dat, volgens de niet betwistbare mening van de verkoper, de koper de regels van de Algemene Verkoopvoorwaarden heeft overtreden.

11. Retour van goederen

Overeenkomstig de Italiaanse Consumenten Regels (D.Lgs.n.206/2005), zoals gewijzigd door D.Lgs.n.21/2014, indien de koper de rol aanneemt van consument, en daardoor als privé-persoon handelt in gevallen van niet professionele activiteit, heeft hij het recht de koop te annuleren (de goederen te retourneren), zonder boete and zonder opgaaf van redenen, tot 14 (veertien) dagen na ontvangst van de goederen. In het geval van meerdere aankopen door de koper gemaakt binnen een enkele order en afzonderlijk geleverd, starten de veertien dagen bij ontvangst van de laatste zending. De kopers die geen BTW nummer opgeven bij registratie worden als “Privé-personen” beschouwd.

Kopers die goederen wensen te retourneren moeten dit binnen de voornoemde termijn melden via het e-mailadres pec@pec.nardibanti.it, en tevens de goederen in kwestie beschrijven, de bezorgdatum en hun volledige naam en adres.

Retourzendingen moeten door de koper worden verzorgd en ontvangen door de verkoper binnen 14 (veertien) dagen na de voornoemde melding van de intentie een retourzending te doen via e-mail naar het voornoemde e-mailadres pec@pec.nardibanti.it. de retourzendingen dienen te worden gestuurd naar:

Nardi & amp; Banti Imballaggi s.r.l.

Via del Maggino 116/A

55011 Chimenti-Altopascio-Lucca

Italië

De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper. Overeenkomstig art. 56 van D.Lgs.N21/2014, wanneer alle regels van de voorgaande bindende condities zijn gevolgd, zullen de kosten van de goederen worden gerestitueerd aan de koper binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht van retourzending , maar dit kan worden vertraagd indien de retourzending nog niet is afgeleverd op het kantoor voor de uiterste datum. Het recht van retourzending of het annuleren van het verkoopcontract is gebonden door de volgende verplichte regels:

  • De koper kan slechts de volledige order annuleren;
  • Het is niet mogelijk slechts een gedeelte van de order te retourneren of the annuleren;
  • De gekochte (en geleverde) goederen dienen teruggestuurd te worden in hun originele verpakking, compleet met alle onderdelen en met de originele documenten;
  • De goederen dienen in perfecte staat te worden geretourneerd, beschadigde, gebruikte, vieze of gebruikte goederen worden niet geaccepteerd;
  • De geretourneerde goederen dienen hetzelfde registratienummer te hebben als de verzonden goederen;
  • Het retourrecht vervalt als de koper de goederen niet binnen 14 (veertien) dagen na zijn bericht van intentie van retourzending terugstuurt.

Het retourrecht vervalt tevens indien de staat van de geretourneerde goederen niet volgens deze voorwaarden is (ontbreken van documenten; ontbreken van interne of originele verpakking; ontbreken van onderdelen van het product; schade; onjuiste manier van retourzending) en in geval van het niet volgen van andere voorgaande regels van retourzending. Als de omstandigheden leiden tot annuleren van de retourzending worden de goederen teruggestuurd naar de koper zonder creditering en op kosten van de koper.

12. Uitzonderingen op het recht van annulering van een order

Het recht van retourzending is niet van toepassing op orders of producten die volgens afwijkende specificaties zijn gefabriceerd of gepersonaliseerd zijn (bijv. speciale opdruk). Dit is bijvoorbeeld het geval indien de koper een product met afwijkende maten heeft besteld. In dat geval, als de order en de gerelateerde betaling is gedaan, kan de koper de order niet meer annuleren en is creditering door de verkoper niet meer mogelijk daar de verkoper het fabricageproces volgens de specifieke orders van de koper reeds is gestart of reeds heeft afgerond.

13. Uitzonderingen op het recht van retourzending

Voor orders van producten die volgens specifieke maten of gepersonaliseerd (bijv. speciale opdruk) zijn gemaakt, wordt retourzending alleen geaccepteerd indien er duidelijke afwijkingen zijn tussen de bestelde en geleverde goederen, voor het doel van dit contract, afwijkingen dienen te worden beschouwd als verschillen tussen de bestelde maten en de geleverde.

14. Loyaliteit programma

Als kopers producten kopen op de website van Imballoinlegno.it, laat het loyaliteit programma hen credits verdienen die “reward punten” worden genoemd en die bewaard worden en die kunnen worden geconverteerd in coupons voor toekomstige orders op de website.

Een credit, in de vorm van “reward punten” wordt bij elke aankoop gegeven, waarbij 1 punt wordt gegeven voor elke € 5,- aankoop.

Elke punt kan worden omgewisseld in een credit van € 0,20.

Alleen het netto bedrag van elke aankoop wordt gebruikt om punten te berekenen, na eventuele korting en voor transportkosten worden toegevoegd.

Punten worden toegekend nadat de order bevestigd, verzonden en afgerond is (als de order status “Bezorgd en compleet” is).

Reward punten kunnen op elk moment worden geconverteerd in coupons (vouchers) die kunnen worden gebruikt voor toekomstige aankopen en die kunnen worden bekeken op de “voucher page” in de “my account” pagina van de website.

Kopers dienen een eigen persoonlijk account te hebben waar deze punten op worden bijgeschreven.

In de “my account” pagina kunnen kopers actualiseringen vinden van hun punten, het saldo, een gedetailleerde lijst van recente account activiteit en verdiende coupons door de verzamelde punten. De reward punten zijn alleen geldig voor toekomstige aankopen en hebben geen monetaire waarde.

Coupons verdiend door punten te converteren in het loyaliteit programma verliezen hun geldigheid na 12 maanden en kunnen alleen gebruikt worden bij orders van tenminste € 19,- netto voor BTW en verzendkosten.

Coupons worden geactiveerd ongeveer 8 uur nadat ze zijn toegekend.

Reward punten worden als ongeldig beschouwd als de koper zijn order of account annuleert (status order: “geannuleerd”).

De verkoper houdt zich het recht voor het loyaliteit programma gedeeltelijk of geheel te laten vervallen en/of de regels te wijzigen op elk moment voor wat betreft de punten en de waarde van de reeds verdiende punten, met of zonder voorafgaande aankondiging.

15. Klachten

Schriftelijke meldingen en eventuele klachten aan de verkoper worden alleen als geldig beschouwd als zij per brief aangetekend worden gezonden naar Nardi & Banti Imballaggi Srl, via del Maggino 116/A, 55011 Chimenti-Altopascio-Lucca, Italië of per e-mail naar pec@pec.nardiebanti.it.

De koper moet op zijn registratie formulier zijn volledig adres, telefoonnummer en e-mailadres noteren waar hij communicatie wil ontvangen van de verkoper.

16.Aansprakelijkheidsbeperkingen

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden ten opzichte van de koper of kopende partij - behalve in geval van interne gebreken of serieuze tekortkomingen – van storingen of verkeerde werking van de internet service die niet onder de controle van de verkoper of zijn onderaannemers vallen.

De verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele fraude en illegaal gebruik door derden van credit kaarten, cheques en andere vormen van betaling, als elke voorzorgsmaatregel ter beveiliging is genomen. In het geval dat de verkoper een order weigert, geheel of gedeeltelijk, of niet bij machte is de goederen te leveren, kan de koper geen rechten claimen of compensatie van schade voor schade aan personen die direct of indirect het gevolg zijn van de geweigerde order of in eventuele vertraging van de order en/of de daaropvolgende annulering van het contract door de verkoper uitgezonderd contractuele of buiten contractuele aansprakelijkheid.

Als het product te monteren, de koper voordat u begint met opbouwen, lees het instructie boek grondig. Alle verantwoordelijkheid voor het uiteindelijke product rusten bij de persoon die het opbouwt.

17. Privacy beleid

Volgens D.L.n. 196/03 welke regels het privacy beleid regelen en de bescherming van persoonsgegevens voor personen en rechtspersonen, wordt de koper hierbij geïnformeerd dat de persoonsgegevens die worden verstrekt om een order te plaatsen, onderworpen zijn aan de hiervoor vermelde regels en uitsluitend worden gebruikt om de order uit te voeren en allen door Nardi & Banti Imballaggi srl worden bewaard.

De toestemming van de koper aan Nardi & Banti Imballaggi srl om de persoonsgegevens te gebruiken om de order van de koper uit te voeren is een noodzakelijke voorwaarde en wordt als verkregen beschouwd bij bevestiging van de order. Voor zover toegestaan bij wet heeft de koper de mogelijkheid om wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens te vragen.

18. Toegepaste wetgeving

Deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden zijn conform en in overeenstemming met de Italiaanse wetgeving.

19. Bevoegde rechtbank

Elk geschil dat zou kunnen ontstaan met betrekking tot contracten onder of in relatie met deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden dienen te worden gehoord door het Italiaanse gerecht met jurisdictie over de locatie van het kantoor van de verkoper (Lucca).

Beperkende verdragen

In overeenstemming met art. 1341, paragraaf II, Italiaanse CC, keurt de koper de volgende clausules goed: art 2) Goedkeuring van de Algemene Regels en Condities van Verkoop – art 3) Sluiting Contract – art 12) Uitzonderingen op het recht van annulering – art 13) Uitzonderingen van het recht van retour – 16) Beperkingen Aansprakelijkheid – art 18) Toepasbare Wet – art 19) Bevoegde Rechtbank.